Ruda Hahnel... tak teď ještě mistrovskou 120 LS jeho mladšího bráchy Milana "Milíčka" Hahnela....